Клијешта

  • Бусхинг
  • Цортен Стеел
  • Прецизна бешавна челична цев
  • Бешавне челичне цеви